RSS
คลังภาพ

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาศึกษาดูงาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

Advertisements
 
คลังภาพ

ภาพกิจกรรม เข้าร่วมประชุม โครงการ วมว. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 

O-Net’59 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

 

อบรมสะเต็ม

 

โอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ค่าย 2’59

 

ผลงานนักเรียน 59